Trébuchet versterkt mensen,
verbetert producten
en vernieuwt bedrijven.


Vooruitgang & innovatie.
Verleidelijk mooi, verraderlijk lastig.

Trébuchet is er van overtuigd dat je eerst moet mikken op het doen van “de goede dingen”.
Daarna ligt de winst in “het goed doen van dingen”. 
Zo ontstaat een stevige basis om ècht te innoveren.

Wat maakt Trébuchet uniek?
We kennen veel verschillende branches, ons netwerk geeft ons unieke inzichten.
We zijn inspirerend creatief in het vinden van combinaties die niemand anders ziet. 

Onze aanpak is pragmatisch, creatief en ongedwongen. 
We kijken waar je sterk in bent, en vooral wat je uniek maakt. 
En dat plaatsen we in de context van huidige en toekomstige markten, technologieën en ontwikkelingen.
Op basis daarvan kun je kiezen wat jij het beste kunt doen, en vooral wat je niet meer moet doen. 
Welke dingen je kunt versterken, en welke dingen je beter aan anderen kunt overlaten.
We maken concrete plannen met heldere taakverdelingen, doelstellingen en tijdlijnen. 
En helpen je bij de implementatie daarvan. 

Zo ontstaat de juiste focus waardoor mensen doen waar ze ècht goed in zijn. 
Met als gevolg unieke producten en diensten waar mensen op zitten te wachten.

Trébuchet is een lanceerplatform voor echte innovatie en biedt toegang tot een gedreven netwerk van internationale specialisten op vele terreinen.

Trébuchet heeft ervaring in o.a. kantoorwerkinrichting, duurzame energie, huishoudelijke apparaten, superjacht interieurbouw, machines, mechanische uitvindingen, vending, gezondheidszorg, financiële diensten, domotica, meubels, lokale overheid, onderwijs en digitale interactie.

Trébuchet biedt de volgende specifieke diensten aan

Uniciteit analyse

Wat kan niemand van je copiëren?

Strategische Analyse van markten en technologieën

Wat speelt in jouw markt, wat is de invloed van technologie? We kijken verder en vooral anders.

Technology Licensing

We helpen bij het koppelen van nieuwe technologieën en uitvindingen aan technologie gebruikers/producenten.

Quick Scans

Integrale analyse op hoofdlijnen van scenario’s waar jij uniek succes mee kunt bereiken.

Concept Development

We ontwikkelen unieke scenario’s waar jij succes mee kan hebben, en stellen vast wat je daar voor nodig hebt.

Intellectueel Eigendom

Heb je iets dat je wil beschermen, is dat echt nodig, hoe kun je dat het beste doen, wat kost dat?

Inspirerende Inzichten

We delen onze ervaringen uit het verleden die leiden tot inspiratie voor kansen in de toekomst.

Begeleiding van Specifieke Innovatie Projecten

Creatie van unieke innovaties die voor jou en jouw markt nieuwe kansen veroorzaken.

Coaching en Spiegelen

We houden jouw focus in de gaten, houden je scherp en waarschuwen voor fouten die wij zelf al eerder maakten.

"Ik richtte Trébuchet op omdat ik échte innovatie mogelijk wilde maken. Het is een kunst een nieuw idee vleugels te geven.

Ik heb in de echte praktijk, met echt geld (mijn eigen), ervaren wat werkt, en wat niet werkt, in het creëren van iets nieuws.

Ik weet hoe het voelt om ergens voor te staan, om de macht te hebben nee te zeggen en het genot te ervaren wanneer je ja zegt. Dat gevoel gun ik iedere vernieuwer.

Buikgevoel, totale toewijding en een diepgewortelde overtuiging dat een unieke oplossing voor een echt probleem altijd bereikt kan worden zijn succesbepalende factoren.

Deze website is er om je te informeren en vooral te inspireren.
Maffe ideeën worden hier gelanceerd, innovaties worden geanalyseerd en marktbewegingen worden geëvalueerd, in een poging jou aan te sporen.

En natuurlijk wil Trébuchet jou graag hier in ondersteunen.
Met altijd in het achterhoofd: “Zonder een droom kun je niet starten, zonder een ziel bereik je nooit jouw doel.”

ir Kim van Wagtendonk, principal